Πακέτα συνδρομής

Παροχές Basic € 62 Ετησίως Premium € 150 Ετησίως Luxury € 250 Ετησίως
Πολιτική κατοικιδίων
Προβολή καταλύματος και υποστήριξη κρατήσεων
Σύνδεση με δίκτυο
Εξοπλισμός υποδοχής
Συμμετοχή στον μηχανισμό διαχείρισης παραπόνων
Πιστοποίηση pet-friendly καταλύματος
Σχεδιασμός tailor made προϊόντων υποδοχής κατοικιδίων
Αποστολή ειδικών προϊόντων για κατοικίδια προς μεταπώληση
Παροχή concierge υπηρεσίων
Ξεκίνα σήμερα